SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

BM ve AB, Çocukların Silahlı Gruplara Dahil Edilmesi ve Çatışmalarda Kullanılmasının Covid Riski ile Körüklendiği Konusunda Uyarıda Bulundu

BM ve AB, Çocukların Silahlı Gruplara Dahil Edilmesi ve Çatışmalarda Kullanılmasının Covid Riski ile Körüklendiği Konusunda Uyarıda Bulundu

BM ve AB, Çocukların Silahlı Gruplara Dahil Edilmesi ve Çatışmalarda Kullanılmasının COVİD Riski ile Körüklendiği Konusunda Uyarıda Bulundu

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Genel Sekreterliği Çocuk ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba yaptıkları ortak açıklamada, silahlı kuvvetler ve gruplar tarafından serbest bırakılan çocuklardan pek azının topluma yeniden-entegre edilme ve destek programlarından yararlanabildikleri konusunda uyarıda bulundular.

“Silahlı kuvvetler ve silahlı gruplar çocukları askere almaya ve kullanmaya devam ediyor, onları ailelerinden ve toplumlarından koparıyor, insanlık onurundan mahrum bırakıyor, hayatlarını ve geleceklerini yok ediyor” ifadelerini kullandılar.

Resmi yetkililer, “Savaş ve yerinden edilme nedeniyle zaten bozulmuş olan eğitim fırsatları daha da yok oluyor. Çocuklar trajik bir şekilde en yüksek bedeli ödüyor ve tüm çocukları sürekli olarak koruyan sürdürülebilir bir sistem kurmak için ortak sorumluluğumuz var ”diye eklemede bulundu.
 
Hâlâ “gözden çıkarılabilir savaş yakıtı” olarak kullanılıyorlar

Üst düzey yetkililer, küresel taahhüt ve çabalara rağmen “dünyadaki çocukların çatışmaların sonuçlarından zarar görmeye devam ettikleri ve hâlâ gözden çıkarılabilir savaş yakıtı olarak kullanılmaya devam edildikleri” yönündeki endişelerini dile getirdiler.

Gamba ve Borrell, silahlı kuvvetler ve gruplardan serbest bırakılan çocukların “sadece bir kısmının”  topluma yeniden entegre edilme programlarından yararlanabildiklerini de eklediler.

Okullar ve hastaneler hedef olmaya devam ettikçe, güvensizliğin binlerce çocuğu, kaliteli bir eğitimden ve sağlık hizmetlerine erişimden alıkoyduğunu ve mağdur olmalarına rağmen çocukların silahlı kuvvetler ve gruplar ile sözde ya da gerçekten bağlantılı oldukları gerekçesiyle yasadışı bir biçimde gözaltında tutulmaya devam ettiğini belirttiler.
 
Çocukların askere alınmasının ve kullanılmasının engellenmesi

BM ve AB yetkilileri, çocukların askere alınmasının ve çatışmalarda kullanılmasının engellenmesine, serbest bırakılmalarının temin edilmesine ve topluma yeniden-entegre edilmelerinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini de yinelediler.

“Eğitim çocukların askere alınması ve kullanılmasının engellenmesinde hayati derecede önemli olduğundan, çocukların acil eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır bulunuyoruz” dediler.

Gamba ve Borrell, “Hiç kimsenin çocukların hayallerini ya da masumiyetlerini çalmaya hakkı yoktur. Çocuklar barışın hüküm sürdüğü bir bugün ve geleceğin inşa edilmesinde anahtar bir role sahiptir. Onların böyle bir değişim aktörü olmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur” diye eklediler.
 
Dünya Çocuk Askerlerin Kullanılması Karşıtlığı Günü

Kızıl El Günü olarak da bilinen Dünya Çocuk Askerlerin Kullanılması Karşıtlığı Günü, dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara maruz kalan birçok çocuğun her yıl anılmasını ve dünyadaki siyasi liderlerin harekete geçip çocukların alıkonulmasını önlemek için küresel bir eylem çağrısını ifade etmektedir.

BM Özel Temsilciliği'ne göre, dünya çapında 20'den fazla ülkedeki çatışmada silahlı kuvvetler ve silahlı gruplar tarafından on binlerce kız ve erkek çocuk, çocuk-asker olarak askere alınmakta ve kullanılmaktadır.

Çocukların silahlı kuvvetler ve gruplarla olan ilişkisinin birçok şekli vardır ve bu çocukların görevleri de değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, rolleri ne olursa olsun -şiddete tanık olarak, doğrudan şiddet mağduru olarak ve şiddet uygulamaya zorlananlar olarak-  aşırı seviyede şiddete maruz kalmaktadırlar.
 
Kaynak: https://news.un.org/en/story/2021/02/1084502   
 

Düzenleme Tarihi: 15 02 2021