SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Demokratik Kongo: UNICEF risk altındaki üç milyon çocuğun hayatı ve geleceğinin risk altında olduğu konusunda uyarıyor

Demokratik Kongo: UNICEF risk altındaki üç milyon çocuğun hayatı ve geleceğinin risk altında olduğu konusunda uyarıyor

Risk Altındaki Çocuklar

UNICEF yaptığı açıklamada, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde savaşçılar tarafından gerçekleştirilen bir dizi acımasız saldırıda, tüm köylerin ateşe verildiğini, sağlık merkezlerinin ve okulların yağmalandığını ve tüm ailelerin -çocuklar da dahil- saldırıya uğradığını söyledi. İnsanlar kaçmaya zorlanırken eşyalarının çok küçük bir kısmını yanlarına alabildiler.

UNICEF DRC Temsilcisi Edouard Beigbeder, “Yerinden edilmiş çocuklar korku, yoksulluk ve şiddetten başka bir şey bilmiyorlar. Nesiller yalnızca hayatta kalabilmeyi düşünüyor” dedi.

"Buna rağmen dünya bu çocukların kaderlerine giderek daha fazla kayıtsız kalmış görünüyor. Bu çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmasına yardımcı olmaya devam edebilmek için kaynaklara ihtiyacımız var"

BM verilerine göre DRC'de yaklaşık yarısı son on iki ayda yerinden edilmiş 5.2 milyon insan mevcut. Bu rakamın yaklaşık üç milyonu çocukları içermektedir.
Evlerinden ve köylerinden zorla çıkarılan aileler temiz su, sağlık hizmetleri ve diğer temel hizmetlerin olmadığı kalabalık yerleşim yerlerinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Geri kalanlar ise yoksul yerel topluluklar içerisinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganika'nın şiddetten en çok etkilenen vilayetlerinde 8 milyondan fazla insanın gıda güvenliği bulunmamaktadır.
 
Çocuklara yönelik şiddette keskin artış
 
UNICEF’in Cuma günü yayınlanan ‘’Korku ve Kaçış: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde risk altındaki yerlerinden edilmiş bir çocuk nesli’’ isimli raporu krizin ciddiyetinin altını çizmektedir.

Raporda, milis savaşçısı olarak askere alınan, cinsel saldırıya uğrayan ve diğer ciddi hak ihlallerine uğrayan çocukların ifadelerine yer verildi. Rapora göre istismarların 2020'nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzde 16 artış kaydettiği görülmektedir.

Bununla birlikte, yerinden edilmiş nüfusa yardım sağlamak oldukça zor çünkü genellikle güvensizlik ve zayıf bir ulaşım altyapısı nedeniyle bu yardımlarda aksama meydana gelmektedir.

BM ajansı, UNICEF'in STK'larla birlikte yönettiği hızlı bir yardım programının, 2020'de yaklaşık 500.000 kişiye branda, yemek pişirme kapları, bidon ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını sağlayan geçici bir çözüm sunduğunu söyledi.

DRC'deki UNICEF Acil Durum Başkanı Typhaine Gendron'a göre, bu tür acil durum dağıtımları, yerinden edilmiş olmanın "ani şoku" ile başa çıkmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu tür yardımların bir ailenin sağlık, beslenme, korunma, su ve sıhhi temizlik veya eğitim alanlarındaki daha geniş ihtiyaçlarını ele alan bir yardım programının parçası olduğunu da sözlerine ekledi.
 
Acilen ek fonlara ihtiyaç var
 
Değişkenlik gösteren güvenlik durumunun, insani yardımlarda görev alan UNICEF personeli için büyük bir endişe kaynağı olmasıyla birlikte, ek fonlara da acilen ihtiyaç duyulmaktadır. UNICEF’in 2021 yılında ülkeye yaptığı yaklaşık 384,4 milyon dolarlık insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 11’i finanse edilebilmiştir.
Ajans, zamanında ve yeterli finansman olmadan, UNICEF ve ortaklarının, neredeyse üç milyon Kongolu çocuk ve ailelerinin acil insani ihtiyaçlarına yönelik kritik hizmetleri sağlayamayacakları ve haklarını koruyup teşvik edemeyecekleri konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF Temsilcisi Beigbeder durumun aciliyetinin altını çizdi, "Sürdürülebilir insani müdahale olmazsa, binlerce çocuk yetersiz beslenme veya hastalıktan ölecek ve yerinden edilmiş nüfus, ihtiyaç duydukları temel hayat kurtarma hizmetlerini alamayacak."
 
Kaynak: https://news.un.org/en/story/2021/02/1085182

Düzenleme Tarihi: 23 02 2021