SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Günümüz Türk Dünyasında Temel Sorunlar Paneli Gerçekleşti!

Günümüz Türk Dünyasında Temel Sorunlar Paneli Gerçekleşti!


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Çilliler’in açılış konuşmalarının ardından, Türk Dünyası’nın çeşitli coğrafyalarından, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştirdiği konuşmalar, Türk Dünyası coğrafyasındaki güncel siyasal, sosyal ve kültürel konulara ışık tutmuştur.
 
Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde sırasıyla; Azerbaycan ve Karabağ SorunuKırgızistan ve Kazakistan’da Siyasal ve Sosyal Sorunlar ve Uluslararası Bir Sorun Olarak Doğu Türkistan konu başlıkları altında akademik sunumlar gerçekleştirilmiştir. Her bir oturumun sonunda, değerli katılımcıların sunum gerçekleştiren konuşmacılara yönelttikleri soruların yanıtlanması safhasına geçilmiş; böylece Türk Dünyası’ndaki gelişmelerin çok boyutlu olarak ele alındığı bir akademik tartışma ortamı sağlanmıştır.
 
Türk Dünyasında ortaya çıkan güncel gelişmelere ışık tutan bu panelin, bilhassa söz konusu coğrafyalara yönelik akademik ilgiyi arttırması kapsamında beklenti oluşturmasının yanı sıra, oturumlara katılan değerli misafirlerin panele gösterdiği yoğun ilgi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Organizasyon Düzenleme Komitesi Başkanlığı’nı benzer akademik toplantılar gerçekleştirme konusunda motive etmiştir.
 
19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Günümüz Türk Dünyasında Temel Sorunlar’’ Paneli’nin program akışı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
 
Açılış Konuşması:    Prof. Dr. Burhan Aykaç
Doç. Dr. Yavuz Çilliler
 
I. Oturum: Tarihten Günümüze Azerbaycan ve Karabağ Sorunu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak (Ankara Gazi Üniversitesi) – “Hanlıklar Devrinden Günümüze Karabağ Bölgesi”
Dr. Dilber Guliyeva (İstanbul Gelişim Üniversitesi) – “Dağlık Karabağ Savaşı Sonrası Kaybedilen Azerbaycan Kültürel Mirası”
Dr. Viktoria Demydova (İstanbul Gelişim Üniversitesi) – “Rusya ve Dağlık Karabağ: Kremlinin Güney Kafkasya Politikası”
 
II. Oturum: Kırgızistan ve Kazakistan’da Siyasal ve Sosyal Sorunlar
Oturum Başkanı: Dr. Emre Gündoğdu (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Doç. Dr. Samagan Myrzaibraimov (Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Iyman Vakfı Müdürü) –“Kırgızistan’da Son Siyasi Gelişmeler”
Doç. Dr. Timur Kozukulov (Kırgız-Türk Fakültesi Dekanı) – “Kırgızistan’da Din ve Devlet”
Dr. Nurat Ilıyas (Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi) – “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Turizm Sektörü”
 
III. Oturum: Uluslararası Bir Sorun Olarak Doğu Türkistan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenol Durgun (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr. Varis Çakan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) – “Doğu Türkistan Sorununun Tarihi Nedenleri”
Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) – “ÇKP’nin Doğu Türkistan’daki Kıyımının Zihniyet Temelleri”
Dr. Keisuke Wakizaka (İstanbul Gelişim Üniversitesi) – “Marksizm-Leninizm Açısından Çin’in Asimilasyon Politikaları”

Düzenleme Tarihi: 04 12 2020