SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO Önceliklerini Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO Önceliklerini Açıkladı

Stoltenberg öncelikle, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin NATO’ya olan bağlılığındaki artışın önemini vurguladı ve 2021 yılında yapılacak olan NATO Zirvesindeki en önemli konunun, Avrupa ve NATO coğrafyasındaki caydırıcılık ve savunma yeteneğinin nasıl sağlamlaştırılacağının belirlenmesini hedefleyen 2030 NATO Gündemi olduğunu ifade etti. Daha sonra Stoltenberg, güvenlik gündeminin askeri tehditlerin ötesinde bir genişleme içerisinde olduğuna ve ekonomik ve siyasal alana doğru taştığına dikkat çekti. Ona göre, NATO bu nedenle esneklik, kritik altyapı – 5G telekomünikasyon ağları – ve NATO’nun teknolojik üstünlüğü konularına daha fazla yoğunlaşmalıdır.
 
Özellikle çarpıcı olan konu ise, çevrimiçi program boyunca Türkiye isminin 15 kez anılmış olması idi.
 
Kaynak: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_182018.htm

Düzenleme Tarihi: 15 03 2021