SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Siyaset Bilimi 

Uluslararası İlişkiler 

Sosyoloji