Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

İGÜ SSAUAM

  1.   Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


İGÜ SSAUAM


İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırma ve Uygulama Merkezi (İGUSAM) okulumuzda siyasal ve sosyal araştırmaları yürütmek için kurulmuş olup başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret Bölümü ve de İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile beraber faaliyetler yürütmektedir.
 
2017-2018 akademik yılında da aktif bir şekilde çalışan İGUSAM, aynı sene içinde hem birbirinden kıymetli hocaları öğrenciler ile buluşturmuş hem de İstanbul Gelişim Üniversitesi tarihinin en büyük akademik sempozyumlarından birine imza atmıştır. Sempozyum dışında akademik yılın ilk konferansı olarak kıymetli hocamız Prof. Dr. Vahdettin Engin Hocamızı ağırlamaktan gurur duyduk. Bunu takiben Prof. Dr. Faruk Şen ve Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu gibi birçok kıymetli hocamız konferanslar vererek önemli konularda görüşlerini öğrencilerimizle ve bizimle paylaşmışlardır.
 
Bunlara ek olarak araştırma merkezi bünyesindeki öğrencilerin rahatça teşkilatlanabilmeleri için İstanbul Gelişim Üniversitesi Politik Araştırma Topluluğu adı altında yarı resmi bir oluşum kurulup elli kadar öğrenciyi araştırma merkezi faaliyetlerine dahil edip bu öğrencilerin hem akademiye olan ilgisi arttırılmıştır.
 
İlkeler
 
               İGUSAM’ın temel ilkeleri şunlardır:
 
1-Öğrenci odaklılık: İGUSAM çalışmalarında öğrenci odaklı hareket edip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar.
2-Milli duruş: İGUSAM yaptığı çalışmaların büyük çoğunluğu siyaset ve uluslararası ilişkiler ile doğrudan ilintili olduğundan ötürü ülkemizin milli çıkarlarını ön plana koyar.
3-Güven: İGUSAM güveni esas alarak inşa edilir ve bu güven ortamını hem akademisyenlere hem de öğrencilerine aşımayı amaçlar
4-Verimlilik: Kaynakların İGUSAM tarafından etkilii, ekonomik ve verimlilik çerçevesinde kullanılması esastır.