Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

“Comparative Modernisation” isimli kitap yayımlandı!

  1.   Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


“Comparative Modernisation” isimli kitap yayımlandı!


Rustow’un da ifade ettiği gibi modernleşmeyi her bir politik sistemin içindeki tek bir analitik çerçeve temelinde anlama girişimi imkansızdır. Genel bir çerçeve farklı toplumlardaki ve coğrafyalardaki vakalarla uyumlu olamayacaktır. Afrika temelinde yürütülen bir araştırma dekolonizasyonu, Afrika sosyalizmini ve siyahiliği içerebilecekken Orta Doğu’ya odaklanan bir araştırma Osmanlının, İslam’ın ve Doğu Sorunun öneminin altını çizecektir. Bu temelde, “Comparative Modernisation” farklı modernleşme tecrübeleri ve süreçlerini olabildiği kadar kapsayıcı şekilde içererek aşağıdaki sekiz farklı bölümden oluşmaktadır: “The Historical and Conceptual Content of Modernisation”, “Emergence of Western Modernisation: The Case of France”, “History of Turkish Modernisation (1699-1938)”, “Modernisation in Russia”, “Chinese Modernisation During the Late Quing and Early Republican Era from the Perspective of Elites”, “The Modernisation of Iran”, “The Modernisation in Japan: From Feudal System to Modern Nation-State”, “The Modernisation of Hungary”.

Bu çalışmadaki her bir bölüm, hem ilgili vakanın kendine özgü tarihsel koşulları ışığında kronolojik ilerlemeleri hem de bunların Batı'daki entelektüel, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerle karşılaştırmasını ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirginleştirmek amacıyla içermektedir. 


Haberler