Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

İİSBF Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

  1.   Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


İİSBF Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi


Toplantıda İGÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Bahri Şahin ve İİSBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Kenan Aydın konuşmalarda bulundu. Fakültenin genel durumunun, öğrenci sayılarının, akademisyen sayılarının ve çeşitli verilerin paylaşıldığı toplantıda ayrıca fakültenin sorunlarına değinildi. Niceliksel bir fakülte ve üniversiteden niteliksel bir fakülte ve üniversiteye geçiş vurgusu yapılan toplantıda bu doğrultuda atılan ve atılacak adımlar da ele alındı.

Haberler